கிராமத்தில் திருமணதிற்கு போன சவித்தா பாபி

Giramathil Thirumanathirku Pona Savitha Bhabhi

சவித்தா பாபி எப்படி தன்னோட கணவன் சொந்த ஊருக்கு சென்றபோது ஒரு திருமணத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையை தீர்த்தல் என்று பாருங்கள்.