ஹை கிளாஸ் ஆண்டியின் அடியில் வேலை

மசாஜ் செய்ய போன எடத்துல மாடல் ஆண்டிய மடக்கி மொரட்டு ஓலு போட்ட கதை தான் இது.

ஆண்ட்டி கற்று தந்த பாடம்

என் கதை படித்து என்னுடன் பேசி பழகிய ஆண்ட்டி கு நான் உதவியது மற்றும் ஆண்ட்டி எனக்கு உதவியது பற்றிய கதை தான் இது