மோகன கீதம் -4

பருவம் வந்த இரு துருவம் எவ்வாறு இனைகிறார்கள் என்பதே இக்கதையின் மையம். ஒரு துருவம் மோனிஷா இன்னொறு துருவம் பாலா. தற்போது பாலா விஜியின் ஊடல் பகுதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

மோகன கீதம் -3

விஜி மற்றும் பாலா உரையாடலை பார்த்தோம் இனி அந்த உரையாடலின் நேரடி தாக்கத்தை பார்ப்போம். பாலா முதல் முறையாக காம களியாட்டம் ஆட ஆரம்பித்த வயது 15

மோகன கீதம் -2

பாலா விஜி இருவருக்கும் இடையில் நடந்த காம உரையாடல் உள்ளுர சுகத்தை அளித்தது இருவருக்கும் இருவரும் மேற்கொண்டு உறவை எவ்வாறு பல படுத்த போகிறார்கள் என்று பார்ப்போம்

மோகன கீதம் 1

இக்கதை ஒரு பருவ மலரின் இரு பருவத்தை பேச போகிறது.. வாசனை தேடி வண்டுகள் ரீங்காரம் இட்டும் மொட்டு இதழ் பட்டும் மோட்சம் தேடுகின்றன.