எதிர்பாராமல் கிடைத்த பரிசு – 2

இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் உமா மற்றும் காஞ்சனா இரண்டு பேரையும் போன பாகத்தின் சம்பவம் நடந்த பிறகு நாங்க பார்க்கும் விதமே மாறி போனது. அதன் தொடர்ச்சி.

எதிர்பாராமல் கிடைத்த பரிசு – 1

இதில் ஒரு கிராமத்தில் நடக்கும் அழகிய கதையை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசை படுகிறேன், இதில் என் நண்பன் அம்மா மற்றும் என் அம்மா சமந்தபடுதி இருக்கும், படித்து மகிழுங்கள்.