எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் – 2

அவன் அப்டி சொல்ல எனக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிருச்சு இவனை வச்சு செய்வோம்.. என் மனதில் நினைத்து அவனை அழைத்துக்கொண்டு என் வீட்டிற்கு சென்றேன். அதன் தொடர்ச்சி…

எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் – 1

இந்த தொடர் முழுக்க முழுக்க ஓரினசேர்க்கை கதை… தியேட்டரில் கிடைத்த சின்ன பயனை அடிமையாக்கி என்ன செய்தேன் என்பதை பற்றி பார்ப்போம்…