அம்மாவும் மகனும் – 13

அம்மாவும் மகனும் பகுதி 12-ன் தொடர்ச்சி… அக்கா கதவை சாத்திவிட்டு வந்து என்னென்ன செய்தாள். நான் அவளை என்னென்ன செய்தேன் என்பதை பார்ப்போம்…

அம்மாவும் மகனும் – 12

11 ம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி… நான் சுதா அக்காவை ஓத்து முடித்ததும் வீட்டிற்கு சென்றேன். பிறகு அங்கு நான் என்ன செய்தேன், யார் வந்தார்கள் என்னென்ன நடந்தது என்பதை பார்ப்போம்…

எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் – 2

அவன் அப்டி சொல்ல எனக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிருச்சு இவனை வச்சு செய்வோம்.. என் மனதில் நினைத்து அவனை அழைத்துக்கொண்டு என் வீட்டிற்கு சென்றேன். அதன் தொடர்ச்சி…

அம்மாவும் மகனும் – 11

10 பாகத்தின் தொடர்ச்சி… நான் சிலிண்டரை தூக்கிக்கொண்டு சுதா அக்கா வீட்டிற்கு சென்றதும் அங்கு என்ன நடந்தது நான் என்னென்ன செய்தேன் என்பதை பார்ப்போம்…