எனக்கு கிடைத்த முதல் ஆண்டி – 2

எனது முதல் கதையின் தொடர்ச்சி இது. எனக்கு எப்படி முதல் முதலாக ஒரு ஆண்டி கிடைத்தால் எப்படி அவளை ஒத்தேன் என்று பார்க்கலாம்..

எனக்கு கிடைத்த முதல் ஆண்டி

இந்த காமக்கதையில் எனக்கு கிடைத்த ஆன்டியை எப்படி ஓக்க போகிறேன் என்று சொல்ல போகிறேன் படித்துவிட்டு எப்படி இருந்தது என்று ஆதரவு தாருங்கள்.