பாட்டியுடன் சில காலம்

இது எனது கற்பனை கதை. பாட்டிக்கோடா ஏற்பட்ட சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டது. உங்கள் கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறேன்.

எனக்கு கிடைத்த முதல் ஆண்டி – 2

எனது முதல் கதையின் தொடர்ச்சி இது. எனக்கு எப்படி முதல் முதலாக ஒரு ஆண்டி கிடைத்தால் எப்படி அவளை ஒத்தேன் என்று பார்க்கலாம்..

எனக்கு கிடைத்த முதல் ஆண்டி

இந்த காமக்கதையில் எனக்கு கிடைத்த ஆன்டியை எப்படி ஓக்க போகிறேன் என்று சொல்ல போகிறேன் படித்துவிட்டு எப்படி இருந்தது என்று ஆதரவு தாருங்கள்.

முகநூல் மூலம் கிடைத்த முரட்டு ஆண்டி – 1

என் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை. முதலில் சற்று இழுத்தாலும் நல்ல கதை. எப்படி முகநூல் இல் ஒரு முரட்டு ஆண்டியை சந்தித்தேன் என்று பார்க்கலாம்.