என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 7

நான் மோனிகா கோமளா டீச்சர் ஒரு வீட்டில் பொய் ஒத்துக்கொண்டு இருந்தேன், அங்க ஓத்துமுடித்து பிறகு நானாக மறுப்பாயிடும் ஒத்தோமோ, ராதிகாவிடம் மீண்டும் என் உறவு தொடர்ந்தது என்று பார்க்கலாம்.

என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 6

இந்த பகுதியில் எனது ஆசரியர் மற்றும் இரண்டு மாணவிகள் கூட செக்ஸ் செயஞ்சிகிட்டு இருக்கேன், அதன் தொடர்ச்சி இது.

என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 5

இந்த கதைல நான் ராதிகா நினைத்துக்கொண்டு இருந்தேன். அதன் பிறகு நான் மோனிகா, கோமளா மீண்டும் எங்கள் உடல் உறவு தொடர்ந்தோமோ என்று இந்த பகுதில பார்க்கலாம்.

என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 4

இந்த கதைல ராதிகா அதன் பிறகு என்ன ஆச்சு. அப்போன்னு பார்த்து மோனிகா உள்ள வர எங்களுக்குள் அடுத்து என்ன நடக்கிறது என்று இந்த பகுதில பார்க்கலாம்.

என் பக்கத்துவீட்டு ஆசிரியர் – 3

என் பக்கத்து வீடு ஆசிரியர் அவளது புண்டையை நா ஓத்தேன். அதன் பிறகு இப்போ அங்க படிக்கும் மற்ற ரெண்டு மாணவிகள் உடன் எப்படி அதை கண்டுபிடித்து என்னுடன் உடல் உறவு செய்தது கதைல பார்க்கலாம்.

என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 2

என் பக்கத்து வீடு ஆசிரியரான கோமளா மாதவிடாய் பற்றி என்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். எனக்கு இது பற்றி அதிகம் தெரியாது, எனவே நான் அவர்களிடம் கேட்க ஆரம்பித்தேன். அதன் பிறகு என்ன நடந்தது பார்க்கலாம் .

என் பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் – 1

நான் படிப்பதற்காக என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்குச் செல்வது வழக்கம். ஒரு நாள் அவளுக்கு மாதவிடாய் இருந்தது, பின்னர் அவள் பாடம் அன்று நடக்கவில்லை .அவளுக்காக நான் அங்க இருந்து கவனித்து கொள்வதை கதைக இந்த பகுதில பார்க்கலாம் .