என் சித்தியின் ஒப்பந்தம் பகுதி 2

முன் கதையில் நான் என் சித்தியிடம் ஒப்பந்தம் போட்டு எப்படி எல்லாம் அவள் முன்னே கை அடிச்சு ஊத்தினேன் என்று சொல்லிருப்பேன். இந்த கதை அடுத்து என்ன நடந்தது என்பதை சொல்வதாகும்.

என் சித்தியின் ஒப்பந்தம்

இது நானும் என் சித்தியும் நடத்தும் காமம் இல்லாத காம விளையாட்டு. யாரும் இல்லாத போது நடக்கும் ஒரு சவாலான செயல் மற்றும் காம கதிராட்டம். படித்து அடியுங்கள்.