என் அம்மாவின் தொப்புள் – 5

அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையே நடக்கும் அழகான காதல் விளையாட்டு. மகனின் ஆசையை தூண்டும் அம்மாவின் செயல்கள்.

என் அம்மாவின் தொப்புள் – 4

அம்மாவும் மகனும் தங்களின் அந்தரங்களை பகிர்ந்து, தங்களின் ஆசைகள் அடைய எடுக்கும் முதல் முயற்சி.

என் அம்மாவின் தொப்புள் – 3

என் அம்மாவின் தொப்புள் மூன்று. அம்மாவின் தொப்புளை காதல் செய்யும் மகனின் கதை, தொப்புள் ரசிக்கும் ஒவ்வொரும் படிக்க வேண்டும்.

என் அம்மாவின் தொப்புள் – 2

அம்மாவின் தொப்புளை காதலிக்கும் மகனின் காதல் கதை. இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் அம்மாவின் தொப்புள் எப்படி மகனை மேலும் காமத்தில் ஈர்க்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

என் அம்மாவின் தொப்புள் – 1

அம்மாவின் தொப்புள் மீது மகனின் காதல். மகனுக்காக அம்மா செய்யும் அழகிய காதல் கதை. வாங்க அம்மாவின் அழகிய தொப்புள் தரிசனம் செய்யலாம்.