என் அம்மாவை மீண்டும் தேவுடியா ஆக்கினேன் – 2

இந்த பகுதியில் எப்படி முதல் முறையாக என் சூத்தில் ஒருத்தன் சொருக எனக்கு ரத்தம் வா டேய் புது ஐடம் டா என்று சொல்ல தொடர்கிறது.

என் அம்மாவை மீண்டும் தேவுடியா ஆக்கினேன் – 1

இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது, அவனோட அம்மாவை இன்னும் பல பேர் ஒத்து வருகிறார் இப்போ அதன் தொடர்ச்சியாக எப்படி மீண்டும் தேவிடியா ஆனால் என்று பாப்போம்.