என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 36

இந்த பகுதி ல யமுனா என் அக்கா மற்றும் ஸ்வாதி ய ஓத்து முடிச்ச பிறகு மீண்டும் அவங்கள எப்படி லாம் ஓத்த னு சொல்லி இருப்பன் படித்து மகிழுங்கள்…

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 35

இந்த பகுதி ல யமுனா ஸ்வாதி ய ஏதோ பன்மை அதுக்கு அபரம் என் ரூம் கு வர அவளுக்கு எல்லாம் உண்மையும் தெரிஞ்சி அடுத்து எண்ணலாம் நடந்துச்சுன்னு பாப்போம்…

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 34

இந்த பகுதி நல்ல வந்து இருக்கு படிச்சி நல்ல எண்ஜோய் பண்ணுங்க ஸ்வாதி ய எப்படி எல்லாம் கதற விட்டேன் னு இருக்கும் படித்து மகிழுங்கள்

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 33

இந்த பகுதில என் அக்காவும் நானும் நல்ல ஓல் போட்டுட்டு தூங்க கதவ யாரோ தட்ட அதுக்கு அபரம் என்ன நடந்துச்சு னு இருக்கும் படித்து மகிழுங்கள்.

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 32

இந்த பகுதி அக்கா ஊருக்கு வர னு சொல்ல திருவிழா இருக்க அதுக்கு ஆபரண எண்ணலாம் நடந்தது னு சொல்லி இருப்பேன் படித்து மகிழுங்கள்….

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 31

இந்த கதை ல சப்னா அம்மா வ நல்ல போட்டு ஒத்து தளுன அபரம் எண்ணலாம் நடந்துச்சு னு இருக்கும் நல்ல படிச்சி எண்ஜோய் பண்ணுங்க…

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 30

இந்த பகுதில அந்த கதவை தட்டுனது யாரு அதுக்கு அப்புறம் என்ன லாம் நடந்துச்சு னு இருக்கும் செம சுவாரசியம் போகும் கதையை படிச்சி தெரிஞ்சிக்கோங்க

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 29

இந்த கதைல தேஜு அம்மா வ ஓத்து முடிச்ச அடுத்து தேஜு வையும் சேர்த்து வெச்சி கதற கதற ஓத்து தள்ளி இருப்பேன் கதை படித்து மகிழுங்கள்..

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 28

இந்த பகுதில யமுனா புண்டைய நக்கிட்டு இருக்க யார் அந்த சத்தம் போட்டது அதுக்கு அபரம் எண்ணலாம் நடந்துச்சுன்னு பாப்போம் வாங்க…

என் அக்கா வால் எனக்கு கிடைத்த சுகம் – 27

இந்த பகுதி ல அக்கா வையும் யமுனா வையும் நல்ல ஒத்து முடிச்சி அபரம் ஊருக்கு கிளம்பி வந்து தேஜு வும் நானும் காம களியாட்டம் ஆட ஆன எங்களுக்கு ஒரு அதிரிச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு…