சித்தியிடம் வீழ்ந்த மகன் – 3

தேர்தல் வரவே ஓட்டு போடா ஊருக்கு சென்றேன் அதன் பின் அங்கு சித்தி கூட நடந்த சுவாரசியமான அனுபவங்களை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.