அப்பாவின் நண்பருடன் ஓரின உறவு – 3

கல்லூரி விடுமுறையில் பெரியப்பாவின் வீட்டுக்கு நான் வந்த அன்று, இரவெல்லாம் இருவரும் ஓத்து விளையாடிவிட்டு,மறுநாள் நீச்சல்குளத்தில் பெரியப்பாவின் நண்பர் ராஜா மற்றும் அவருடைய கசின் வருணை சந்தித்தோம்.

அப்பாவின் நண்பருடன் ஓரின உறவு-2

நான் கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் போது லீவ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பெரியப்பாவின் வீட்டிற்கு போய்விடுவேன். அவரும், நானும் என் கல்லூரி வாழ்க்கையின் போது எப்படியெல்லாம் ஓத்து காம சுகம் அனுபவித்தோம் என்பதை இப்பகுதியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

அப்பாவின் நண்பருடன் ஓரின உறவு-1

ஓரினச் சேர்க்கை நண்பர்களே ,என் சின்ன வயசில, என் அப்பாவின் நண்பருடன் ஏற்பட்ட ஓரினக்காதல் அனுபவங்களை சிறிது கற்பனை கலந்து இங்கு நான் சொல்லப் போகிறேன் ..