அம்மாவ மடக்க பட்ட பாடு – 2

என்னோட கஸ்டமர் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை பதிவு செய்கிறேன், இதில் அம்மாவை மடக்க பட்ட பாட்ட சொல்ல போகிறேன்.

அம்மாவ மடக்க பட்ட பாடு – 1

ஹாய் நான் sky என் கஸ்டமர் வாழ்வில் நடந்த உண்மைச் சம்பவத்தை கதையாக எழுதி வருகிறேன் வாருங்கள் எப்படி அம்மாவை மடக்கினேன் என்று பார்க்கலாம்.