ஆயிரம் பேர் முன்னாள் மானபங்கம் 2

அவள் ஒன்னுக்கு போவதற்காக ஒரு காலியான பாட்டிலை எடுத்து ஹரிதாவின் புண்டை ஓட்டையில் வைத்து ஹ்ம்ம் என்றேன், அவள் புரியாதது போல இருக்க இதில் ஒன்னுக்கு போடி என்றேன்.

ஆயிரம் பேர் முன்னாள் மானபங்கம் 1

ஹரிதாவுக்கு திக் திக் என்று பயந்து கொண்டு அவளோட அம்மாவை எழுப்ப அவள் மீது கை வைத்தால், ஆனால் அவள் அதை செய்யவில்லை.