அண்ணியின் பால் ரொம்ப ருசி

எனது அண்ணியின் முலையில் பால் குடித்த கதை இது, எப்படி அவளது முலையை சுவைக்க நேர்ந்தது என்று சொல்கிறேன்.