மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 7

வாங்க போன கதையின் தொடர்ச்சியாக கூட்டி கொடுத்த மனைவியை ஓத்த பின்பு எப்படி என் வாழ்வில் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை பார்க்கலாம்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 6

என் மனைவி எப்படி முழு தெவிடியவாக மாறினால் என்பதை பார்ப்போம். அவளை தேவிடிய ஆக்கியதில் நான் என்ன இழந்தேன் என்பதையும் பார்க்கலாம்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 5

நான் தான் உங்கள் விஜய் , என் மனைவி எப்படி முழு தெவிடியவாக மாறினால் என்பதை பார்ப்போம், தொடர்ந்து ஐந்தாம் பாகம் படிக்கவும்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 4

என் மனைவி எப்படி முழு தெவிடியவாக மாறினால் என்பதை பார்ப்போம், ஏற்க்கனவே முந்தய மூன்று பாகங்களில் சொல்லி இருப்பதை படிக்கவும்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 3

இந்த தொடரின் முதல் இரண்டு பாகத்தில் எனது மனைவியை நானும் என் தம்பியும் ஓத்து முடிக்க அதன் பிறகு எப்படி மனைவி முழு தேவித்யாவாக மாறினால் என்று பார்க்கலாம்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன் – 2

முதல் பகுதியில் என் மனைவியை நானும் என் தம்பியும் ஒத்து முடித்தோம் , அதன் பிறகு என் மனைவி எப்படி முழு தெவிடியவாக மாறினால் என்பதை பார்ப்போம்.

மனைவியை கூட்டி கொடுக்க ஆசை பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தேன்

எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையே செக்ஸ் வாழ்க்கை நன்றாக போக பின் காமவெறி தளத்திற்கு சென்று மனைவி கதைகள் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எல்லாம் மாறிவிட்டது.