ஜல்லிக்கட்டில் கிடைத்த புல்லுக்கட்டு

எப்படி ஒரு ஜல்லிக்கட்டில் ஒரு காமம் கிடைத்தது என்று இந்த காம கதையில் பார்க்க போகிறோம், வாங்க புல்லுகட்டில் பயணிப்போம்.