அக்கா அளித்த அரவணைப்பு

இது ஒரு உண்மை சம்பவம். ஆனா என் அக்கா ஒன்னும் தப்பானவ இல்ல. அதனாலே இந்த சம்பவத்தை முழுசா விளக்கமாசொல்லறேன்.