ராசியான பூல் இறுதி

இந்த செக்ஸ் கதையில் எப்படி எப்படி ஒரு ராசியான பூல் ஒரு ஆண்டியை புணர்ந்தது என்று உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்ல போகிறேன்.

ராசியான பூல் தான் உனக்கு – 1

இந்த கதை என் வாழ்வில் நடந்த முக்கியமான காம நிகழ்வு என்னை அப்பா ஆக்கிய என் காம தேவதை அவளோட ஏற்பட்ட நிகழ்வை உங்களோடு பகிர்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

குழு லோன் தலைவி புவனா

என் வாழ்வில் நடந்த நடக்கபோர விவரங்களை உங்களுக்கு காமகதை மூலம் பதிவு செய்வதில் மகிழ்ச்சி இது ஒரு சராசரி இல்லத்துஅரசியை ஓத்த கதை.