கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் -16

தனது கணவனிடம் ஷோபா ஓழ் வாங்குவதை அவள் கொழ்ந்தன் ரமேஷ் க்கு லைவ் ஷோ காட்டும் கதையா தொடர்ந்து படிடித்து மகிழவும்.

முறட்டு அண்ணன்கள் – 8

என் அண்ணன்கள் என்னை எப்படி முறட்டு தனமாக அனுபவித்தார்கள் என்றும் அவர்களின் காம விளையாடுக்கு என்னை எப்படி எல்லாம் பயண் படுத்தினார்கள் என்று இந்த கதையில் படியுங்கள்

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் – 15

அருனுக்கு சாரதா கொடுத்த வைத்தியம் என்ன, அருன் சாரதாவை அடுத்த ரவுண்டுலையாவது திருப்த்தி படுத்தினானா? இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் -14

ஷோபாவும் சுரேஷூம் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தங்களின் லைவ் ஷோவை ரமேஷுக்கு எப்படி காட்டினார்கள், ரமேஷ் தன் அண்ணா மற்றும் அண்ணியின் காம ஆட்டத்தை எப்படி பார்த்தான் என்று இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.

மீனா (எ) அமினா பேகம்

மீனாவாக பிறந்த நான் அமினா வாக மாறினேன். என் வாழ்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான திரும்புமூனை என் கல்யாணம். கல்யாணத்துக்கு பின் பெண்களின் இனிஷ்யல் தான் மாரும் ஆனா எனக்கு தலையெழுத்தே மாறியது.

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் – 13

அருனை தன் வலையில் சாரதா எப்படி விழ வைத்தாள்? அருனின் காம வெறி அடங்கியதா? அருனுககு காத்திறந்த ஆச்சரியங்கள் எனன, இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் – 12

ஷோபா போட்ட திட்டப்படி தன் கொழுந்தன் ரமேஷ்க்கு அவள் எப்படி லைவ் ஷோ காட்டினா? சுரேஷ் எப்படி தன் மனைவியை தன் தம்பியின் கண்முன்னே ஓத்தான்? என்று இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் – 11

அருனுக்கு புதியதாக அறிமுகம் ஆகும் சாரதா. எப்படி அறிமுகமாகிறார்கள்? அவளுடைய சந்திப்பால் அருன் வாழ்க்கையில் நிகழ போகும் மாற்றங்கள் என்ன? உண்மையிலையே அவர்கள் எதர்ச்சியாக தான் சந்தித்தார்களா?

முறட்டு அண்ணன்கள் – 7

என் அண்ண ன் என்னை எப்படி முறட்டு தனமாக அனுபவித் தார்கள் என்றும் அவர்களின் காம விளையாடுக் கு என்னை எப்படி எல்லாம் பயண் படுத்தி னார்கள் என்று இந்த கதையில் படியுங்கள்

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் -10

சுவாதியில் ரகசிய காதலின் தொடர்ச்சி. சுவாதியாக திறா வைத்து இருந்த சர்ப்ரைஸ் என்ன? லெஸ்பியன் செக்ஸில் தியா சுவாதியின் சூத்தை எப்படி ஓத்தா? என்று இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.