நானும் அவளின் சந்தோஷமும்

இந்த கதை கற்பனை கலந்த உண்மை கதை.. அவளின் சந்தோஷமும் எனது ஆசையும் எப்படி நடக்கிறது பார்ப்போம்.

நானும் என் கதையும்

இந்த தளத்தில் உள்ள அனைத்து கதைகளும் அருமை. நான் இந்த தளத்தில் உள்ள அனைத்து கதைகளும் படித்தேன்