அம்மாவின் ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த மகன்

இது கதை இல்லை என் வாழ்க்கையில் நடந்த சோகமான உண்மை, இதற்கு நீங்கள் தான் விடை கூற வேண்டும்.