வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 3

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 2

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 1

என் பேரு சங்கீத, கார்மென்ட் கம்பனியில் அக்கவுன்ட் அஹ இருக்கான், செங்கல்பட்டில் வேலை தினமும் ரயிலில் போவேன் அப்போது எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்காக.