வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 8

மோதல் புருஷன ஆஹ் நினச்சிக்கோ சொன்னான். நானும் செறினு என் பக்கத்துல அந்த pillow வச்சிக்குட்டேன் அவனும் என் மேல வந்து. மிச்சம் நடந்ததை அடுத்த பக்கம்லா சொல்லுறேன்.

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 7

யார் அந்த இன்னொரு room ல இருந்த பையன்னு சொல்லவே இல்ல. நானும் கேக்கல அப்போ…. ஆது யாரு அப்றம் என்ன நடந்துச்சின்னு அடுத்த பக்கம் ல சொல்லுறேன்ம்

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 6

இந்த கதை பிடிச்சி இருந்துச். வேலைக்கு செல்லும் வழியில் எனக்கு கிடைத்த அனுபவங்களின் ஆறாம் பாகம் இது மேலும் எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்ப்போம்.

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 5

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் 4

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 3

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 2

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக நான் வேலை செய்ய செல்லும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட காம அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்கிறேன் படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வேலைக்கு செல்லும் வழியில் – 1

என் பேரு சங்கீத, கார்மென்ட் கம்பனியில் அக்கவுன்ட் அஹ இருக்கான், செங்கல்பட்டில் வேலை தினமும் ரயிலில் போவேன் அப்போது எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்காக.