ஷாந்தியின் லீலை

என் அம்மாவையும் என் நண்பன் அம்மாவை எப்படி ஓத்தேன் என்பதை எழுதி இருக்கேன். படித்துவிட்டு உங்கள் ஆதரவு தாருங்கள்.

லலிதா மற்றும் லதா

நண்பனின் அம்மா என்னை எப்படி கரெக்ட் செய்து என்னிடம் ஓல் வாங்கிய கதை.