எங்கள் குடும்பமும் நானும் – 1

இந்த காம கதையின் நாயகி என்னோட அம்மா தான் அவள் பேரு செல்வி அவ 45 வயதாக இருந்தாலும் 33 வயது போல இருப்பாள் ஆவலுடன் நடந்தது.