நண்பனுக்கு நான் செய்த துரோகம் – 1

இது என் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவம் என்னுடைய நண்பனின் மனைவியை எப்படி ஓத்தேன் என்பதை தொடர் கதையா எழுத உள்ளேன். இந்த கதை படித்து அனுபவிக்கவும்.