அம்மாவின் தாகம்

வாசகரின் வாழ்வில் நடந்த உண்மையான சம்பவம் இது. ஒரு அம்மாவின் காம தாகம் எப்படி தீர்ந்தது என்று சொல்ல போகிறேன்.

நண்பனின் அம்மாவை ஓத்த கதை

நண்பனின் அம்மாவை ஓத்த கதை, இது உண்மையில் நடந்தது. அவளை எப்படி கரக்ட் பண்ணி ஒத்தேன் என்று சொல்கிறேன்.