காதலனுடன் ரூம் போட்டு மூட் ஆன கதை

காதலனுடன் ரூம் போட்டு சூடு ஏறி மூட் ஆன கதை இது, இது போன்று பல பெண்கள் திருமணதிற்கு முன்பு ஓழ் வாங்கி இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு கதை.