தங்கை புண்டை மேட்டு முடியில் செய்த ரங்கோலி டிசைன்

ஐடி நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு சென்ற தங்கை நிவி அவள் தோழி ஒருவள் அண்ணன் தங்கை பன்றின காம உறவை சொல்ல அதனை எப்படி அண்ணாகிய என்னிடம் அரங்கேற்றினால் என்பதுதான் இக்கதை.

ரொம்ப நன்னா செய்யிறேடா அம்பி நீ

இக்கதையில் புதியதாய் கீழ்வீட்டிற்கு குடிவந்த ஒரு பிராமின் ஆண்டியை எப்படி ஓத்தெடுத்தேன் என்பதுதான் இக்கதை தொடர்ந்து வாசியுங்கள்.