பள்ளி பருவத்து காம காதல்

இந்த கதை 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் மற்றும் மாணவி இன் காம காதல் விளையாட்டு பத்தொன்பது வயது நபர்களின் கதை இது.