எதிர் வீட்டு அண்ணியை அவள் ஆசை அடங்கும் வரை ஓத்தேன் – 2

என் அண்ணியை ஓத்த பிறகு அவள் மூலம் அவள் பக்கத்தில். இருக்கும் மற்றொரு நாட்டு கட்டையை
லாட்ஜில் ரூம் போட்டு புரட்டி எடுத்தேன்.

கணவரை இழந்த ஆண்டியை ஊட்டியில் வைத்து ருசி பார்த்தேன்

கணவன் இல்லாத தனிமையில் தவித்த ஆண்டியை அவளுடன் காதல் கொண்டு அவள் சம்மதத்துடன் ஊட்டியில் வைத்து எப்படி ஓத்தேன் என்று விவரிப்பதே இந்த கதை.

எதிர் வீட்டு அண்ணியை அவள் ஆசை அடங்கும் வரை ஓத்தேன்

என் எதிர் வீட்டில் இருந்த அண்ணியை அவள் ஆசை மடக்கி அவள் வாயால் வந்து ஓழுடா என்று கேட்க வைக்கும் கதை

அத்தையை ஆசை தீர ஓத்தேன்

எனக்கும் என் அத்தைக்கும் நடந்த காம உறவு பற்றிய கதை தகாத உறவு பற்றிய கதை வாங்க இது எப்படி நடக்குது என்று பார்ப்போம்.