கட்டி பிடி வைத்தியம் காமமாக மாறிய கதை

இந்த கதையில் என் அக்காவுக்கும் எனக்கும் இடையில் எப்படி காமம் நடந்தது என்பதை சொல்ல போகிறேன் இது ஒரு உண்மை கதை.