ராணி அத்தை – அடுத்த சம்பவம்

என் ஆசை அத்தை ராணி உடன் மகிழ்ச்சியாய் இருந்த காலம் குறித்து கூறுகிறேன் கேளுங்கள்..

மகிழ்வித்து மகிழ்ந்த மேகலா ஆண்ட்டி

நான் கல்லூரி படிக்கும் போது நடந்த மிகச்சிறந்த சம்பவத்தை சுவாரஸ்யமாக கூறுகிறேன் வாருங்கள் படிக்கலாம்..

என் ராணி – ராணி அத்தை

நான் என் ராணி அத்தையுடன் கழித்த மிகச் சிறந்த தருணங்களை தொகுத்து வழங்குகிறேன். மகிழுங்கள்.