மனைவியை ருசித்த வீட்டு வேலைக்காரன்

இக்கதையில் எவ்வாறு ஒரு மனைவியை வீட்டு வேலைக்காரன் தன் சுண்ணியை காட்டி மயக்கினான் என்றும், அது அவள் கணவனுக்கு எவ்வாறு தெரிய வருகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

அம்மாவும் இரயில் பயணமும்

இக்கதையில் நானும் என் அம்மாவும் இரவு இரயிலில் சென்றபோது, அங்கு உடன் பயணித்த வட இந்திய தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு என் அம்மாவை ரசித்தார்கள் என்று பார்ப்போம்.

அம்மாவும் வாஷிங்மிஷின் சர்வீஸ் மேனும்

இக்கதையில் என் அம்மாவுக்கும் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் மேன்னுக்கும் இடையே நடந்த காம விளையாட்டை ரசித்து, வாசகர்களுக்கு புரியும் படி விரிவாக எழுதியுள்ளேன்