அண்ணியும் கொழுந்தனும்

ஒரு பெண் எழுதினால் ஒரு கதை எப்படி இருக்கும் என்று இந்த கதையை எழுதி இருக்கேன்… இது கள்ள உறவு கதை…