கிருபா தம்பதிகள்

குழந்தை இல்லாத மனைவிக்கு குழந்தை கொடுப்பதற்காக என்னை கூப்பிட்ட கணவன். அவனுடைய பொண்டாட்டிவைத்து ஓத்து குழந்தை கொடுத்தேன்.