மீண்டும் நான் செய்த கே

இதுல பள்ளி முடிஞ்சு பல வருஷம் கழிச்சு என்னோட கே தாகத்துக்கு முடிவு கிடைச்ச சம்பவத்தை சொல்ல இருக்கேன்.

என் கே வாழ்க்கை – 1

எனது பள்ளி பருவத்தில் நான் எவ்வாறு கே சுகத்தை அனுபவித்து வந்தேன் என்பதை இந்த தொடர் மூலம் உங்களுக்கு கூற உள்ளேன்.