அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 19 – 1

செல்வியின் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இந்த முதல் இறுதிப் பாகம் இருக்கும். தொடர் கதையில் விருப்பமில்லாதவர்கள் புதிதாக இந்த பாகத்தை படித்தாலும் நிச்சயம் செல்வி அவர்களுக்கு திரவிய விருந்து அளிப்பாள் என்று நம்புகிறேன்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 18

இரவில் அண்ணனிடம் அகப்பட்ட செல்வி பகலில் மகள்களிடம் மாட்டி என்ன செய்ய போகிறாள். மகள்களின் நிபந்தனைகள் என்ன படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 17

மகளின் திட்டத்தால் செல்விக்கு நடந்த இரவி விருந்தை செல்வியின் வாசகர்களுக்கு விருந்தாக்குகிறோம். படித்து அடித்து ரசியுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 16

இரு மகள்கள் ஒரு பக்கம் அண்ணன் மறுபக்கம் அம்மா செல்வி எப்படி சமாளிக்கிறாள் என்பதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 15

தங்கை அணு குருவுடனும் அம்மா அண்ணாவிடமும் விளையாடப் போகும் விளையாட்டு என்ன படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 14

அக்காவும் தங்கையும் இரவு விளையாட்டில் என்ன செய்தார்கள் அதற்கு செல்வியின் எதிர் வினை என்ன படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 13

பந்தயத்தில் தோற்ற அக்காவுக்கு என்ன தண்டனை வென்ற தங்கைக்கு என்ன பரிசு செல்வியின் நிலைப்பாடு என்ன?

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 12

படுக்கை பந்தயத்தில் வென்றது யார். அவர்களுக்கு அண்ணனின் பரிசு என்ன? படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 11

அக்காவும் தங்கையும் எப்படி சமாதானம் ஆனார்கள். அண்ணனை யார் அடைந்தார்கள் என்று தெரிய படியுங்கள்.

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 10

தங்கை அணுவின் கோபமும் தாகமும் தீர்ந்ததா.. அக்காவும் தங்கையும் சமாதானம் ஆனார்களா என்று படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.