குடும்ப அம்மா மகன் – 7

இந்த ஏழாம் பகுதில் எப்படி தொடர்ந்து அம்மா கூட எப்படி மகன் செக்ஸ் வைத்துகொல்கிறான் என்று இதில் பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள்.

குடும்ப அம்மா மகன் – 6

இந்த கதை குடும்ப அம்மா மகன் 5 ன் தொடர்ச்சி அதனால் 5 ஐ படித்து விட்டு வரவும். இந்த பக்தியில் மேலும் அம்மா கூட எப்படி காமம் நடந்தது பார்ப்போம்.

குடும்ப அம்மா மகன் – 5

இந்த கதை பாகம் 4 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 4 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இந்த கதையில் அம்மா அப்பா மகன் மூன்று பேரும் எப்படி செக்ஸ் செய்தார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

குடும்ப அம்மா மகன் – 4

இந்த கதை பாகம் 3ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 3 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இந்த கதையில் கணவரின் அனுமதியுடன் மகனிடம் செக்ஸ் செய்யும் அம்மா பற்றிய பாகம்

குடும்ப அம்மா மகன் – 3

இந்த கதை குடும்ப அம்மா மகன் 2ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 2 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இந்த கதை அம்மா மகனுக்கு இடையே உள்ள காமம்.

குடும்ப அம்மா மகன் – 2

இந்த கதை அம்மா மகனுக்கும் இடையே உள்ள காமம் இதில் எப்படி குடும்ப செக்ஸ் அரங்கேறுகிறது என்று பார்க்கலாம் எப்படி நடந்தது என்று பாப்போம்.

குடும்ப அம்மா மகன்

இந்த கதை அம்மா மகன் இடையே நடக்கும் காமம். அம்மா மேல் ஆசை படும் மகன். மகனின் ஆசையை நிறைவேற்றும் அம்மா சரி வாங்க கதைக்குள் போகலாம்.

குடும்ப கல்ல ஓல் – 10

இந்த கதை பாகம் 9 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 9 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இது குடும்ப கல்ல ஓல் கதையின் கடைசி பாகம் .

குடும்ப கல்ல ஓல் – 9

இந்த கதை பாகம் 8 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 8 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இந்த கதையில் மாலத்தீவில் வைத்து எப்படி ஓத்தோம் என்று பார்க்கலாம்.

குடும்ப கல்ல ஓல் – 8

இந்த கதை பாகம் 7 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 7 ஐ படித்து விட்டு வாங்க இந்த கதையில் என் மனைவியின் அக்காவை அவருக்கு தெரியாமல் எப்படி ஓத்தேன் என்று பார்க்கலாம்.