குடும்ப கல்ல ஓல் – 4

இந்த கதை பாகம் 3 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 3 ஐ படித்து விட்டு வாங்க. இந்த கதையில் என் அண்ணன் மற்றும் என் அப்பாவிடம் எப்படி ஓல் வாங்குனேன் என்று பார்க்கலாம்.

குடும்ப கல்ல ஓல் – 3

இந்த கதையில் நானும் என் அக்காவும் சேர்ந்து ஓல் வாங்கும் கதை. இந்த கதை பாகம் 2 ன் தொடர்ச்சி அதனால் பாகம் 2 ஐ படித்து விட்டு வாங்க.

குடும்ப கல்ல ஓல் – 2

வணக்கம் இது பாகம் 1 ன் தொடர்ச்சி நானும் எனது மனைவியும் எப்படி சென்ர்ஹ்டு குடும்பத்தில் கள்ள ஓழு போடறோம் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

குடும்ப கல்ல ஓல் – 1

நானும் என் மனைவியும் குடும்பத்தில் செய்யும் கல்ல ஓல். வாங்க இந்த கள்ள ஓலு எப்படி நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்,