வாசகியின் கணவன் வெளிநாட்டில் – 1

எனது கதையா படித்துவிட்டு வாசகி ஒருத்தி என்னை தொடர்புகொண்டால், அவள் கணவன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறான் அப்போ என்ன நடந்திருக்கும்.