சித்தியின் செல்லக்குட்டி நான்..! அவள் என் வெகுளி காம தேவதை..!

இது காம வெறியில் இருக்கும் ஆண்ட்டி-AUNTY வெறியர்கள் மற்றும் INCEST குடும்ப பெண்கள் குறிப்பாக சித்தி மீது ஆசைப்படும் இளைஞரின் உண்மை கதை .