அக்காவிற்கு தம்பி பார்த்தா மாமா வேலை

கூட பொறந்த தம்பி எப்படி தன்னோட அக்காவின் சுகத்துக்காக மாமா வேலை செய்து பார்க்கிறான் என்று இந்த தமிழ் காம கதையில் பார்க்க போகிறோம்.

அம்மாவின் அரிப்புக்கு நான் புடிச்ச விளக்கு

என் அம்மாவின் அரிப்புக்கு நான் எப்படி வேலைக்கு புடிச்சேன் என்று இந்த காம கதையில் சொல்ல போகிறேன்.

அம்மாவின் ரீலீஸ்ம் மணி அண்ணன் ஓத்த ஓலும்

அம்மாவின் ரீலீஸ்ம் மணி அண்ணன் ஓத்த ஓலும் என்ற தலைப்பில் எப்படி அம்மாவை அண்ணன் ஒழ்த்தான் என்று சொல்ல போகிறேன்.