முறைப்பெண்ணின் முனுகல்

இது என்னுடைய முதல் காம கதை. எப்படி முறைபென்னை முக விட்டு காமம் செய்தேன் என்று இதில் பார்க்க