சுகம் தரும் சுகன்யா!

ஒரு 22 வயது இளைஞன், விடுமுறை நாளில் மாமா வீட்டுக்கு செல்கிறான். மாமா வீட்டில் இல்லாத போது, அவன் அத்தையின் மீது இருக்கும் ஆசையை எப்படி தீர்த்து கொள்கிறான் என்பது பற்றியே இந்த கதை.