என் அம்மா மாலதி

என் அம்மா ஒரு ஐட்டம் போல இந்த கதை எழுதி இருக்கேன். அவள் எப்படி ஐட்டம் ஆனால் என்று பார்ப்போம் வாங்க.

அருண் அம்மாவின் கதைகள்

என் அம்மாவின் செஸ் ஸ்டோரி. இதில் என் அம்மா வை நா கூட்டிக்கொடுப்பது போல எப்டி நடந்தது என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.