வசிய மருந்தும் வாலிப லீலைகளும்.

காதலியே மனைவியானாள். ஆனால் காதலிக்கும் போது தந்த ஓல் சுகத்தை மனைவியான பிறகு தரவில்லை. இதனால் வசிய மருந்தை வாங்கினேன். பிறகு என்ன நடந்தது படியுங்கள்

உடம்பு விட்டு உடம்பு மாறி செய்த லீலைகள் – 1

ஒரு சாமியாரிடம் உடம்ப விட்டு உடம்பு மாறும் வித்தையை கற்றுக் கொண்ட சுரேஷ். அதை பயன்படுத்தி நிறைய பெண்களை ஓத்த கதை இது.

கண்ணுக்குத் தெரியாத காம லீலைகள் – 1

விஞ்ஞானியான சுரேஷ் செத்தவர்களை பிழைக்க வைப்பதற்காக ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறான். ஆனால் அது உருவத்தை மறைத்து விடுகிறது. அதை பயன்படுத்தி அவன் எப்படி பல பெண்களை ஓத்து மகிழ்ந்தான் என்பதே கதை.

என் காதலனும் அவன் நண்பர்களும் – 1

உஷாவும் பீட்டரும் கல்லூரி தோழர்கள். காதலர்களும் கூட. உஷாவிடம் பீட்டர் ஒரு மேஜிக் செய்வதாக சொல்லி அவளை ஓத்து விடுகிறான். பிறகு அவளை ஏமாற்றி அவனுடைய நண்பர்களுக்கும் விருந்தாக்குகிறான்.

விளையாட்டாய் கற்பிழந்தேன்

விளையாட்டு ஆசிரியை ஆகிய ஒரு பெண் 18 வயதுக்கு மேல் உள்ள ஆண் பெண் இருவருக்கும் கபடி விளையாட்டை கற்றுக் கொடுக்கிறாள். அப்பொழுது மூன்று இளைஞர்கள் சேர்ந்து அவளை ஓக்கிறார்கள்.