மரகதம் ஆசிரியரின் வெறி♦ மாணவனின் அடங்காத ஆசை♥

மரகதம் டீச்சரின் அரிப்புக்கு மாணவனை பயன்படுத்திய விதம் இது எப்படி நடக்கிறது என்று இந்த காம கதையில் பார்க்க போகிறோம்.